งานเปิดมัสยิดหลังใหม่ ต.เขาทอง จ.กระบี่

ชาวบ้านมัสยิดหมู่บ้านท่าทองหลาง ต.เขาทอง จ.กระบี่ และชาวบ้านคลองเตย ต.บางใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561

ร่วมจัดงานเปิดมัสยิดหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาแทนของเก่าที่ผุพังใช้ไม่ได้
โดยการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ 
อัลฮัมดุลิลลาฮ…หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคมตลอดไป

แบ่งบันรอยยิ้ม อ.ท่าเสา จ.สงขลา

“แบ่งปันรอยยิ้ม” คือโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงของมูลนิธิฯ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนน้องๆเด็กกำพร้าและรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปกครอง และในครั้งนี้เราจัดขึ้นที่ #โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ (อ.ท่าเสา จ.สงขลา) และยังมี่อีกหลายพื้นที่เราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ อาทิเช่น จังหวัดพัทลุง,นครศรีธรรมราช,สตูล,ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส เป็นต้น
…อนึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิฯได้มอบทุนให้กับเด็กกำพร้าทุกเดือนจำนวน1,400 กว่าคน จากทั่วประเทศ..