ฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์

ฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์
พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์จะสร้างมัสยิดหรือมุศอลลาห์ ในชุมชนของท่านหรือรู้จักชุมชนที่มีมัสยิดเก่าๆอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเกรงว่าจะพังลงมาในอนาคตอันใกล้ ทางมูลนิธิฯมีงบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าให้ และจะลงพื้นที่สำรวจก่อนทุกครั้งที่จะดำเนินการก่อสร้าง

เงื่อนไข
*ต้องเป็นมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
**ในกรณีมุศอลลาห์ไม่ทำละหมาดวันศุกร์
.. จะต้องมีที่ละหมาดเดิมที่ใช้ละหมาดกันอยู่แล้ว
.. ถ้าจะสร้างใหม่จะต้องเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิดใกล้เคียงอย่างน้อย1.5กม โดยจะต้องได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการมัสยิดใกล้เคียงและจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆ
***ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นสาเหตุของการแยก
มัสยิดหรือความแตกแยกกันของคนในชุมชน
****ต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดถูกต้องและได้ทำการวะกัฟเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว

*****พี่น้องสามารถใช้ผู้รับเหมาที่มีอยู่ในชุมชนของพี่น้องได้….ถ้าไม่มีทางเราก็จะจัดหาไปให้

ขนาดมัสยิด
92ตรม-102ตรม-126ตรม-190 ตรม..ใช้แบบมาตราฐานของมูลนิธิที่มีอยู่
(หรือถ้าใหญ่กว่านั้น ตามแต่ขนาดชุมชมชน ออกแบบใหม่ตามพื้นที่ใช้สอยของมัสยิด)
..
เขตรับผิดชอบ
1.นราธิวาสทุกอำเภอ
2.ยะลาทุกอำเภอ
3.ปัตตานีทุกอำเภอ
4.สงขลาทุกอำเภอ
5.พัทลุงทุกอำเภอ
6.ตรังทุกอำเภอ
7.กระบี่ทุกอำเภอ
8.พังงาทุกอำเภอ
9.ภูเก็ตทุกอำเภอ
10.ระนองทุกอำเภอ
11.นครศรีธรรมราชทุกอำเภอ

ติดมาได้ที่ฝ่ายโครงการ
โทร 062-5251003 ญาม้าล บัวนำ…
ID LINE:0625251003
เวลาติดต่อ 9.30-16.30 น.

**เพิ่มเติม รับเฉพาะมัสยิดที่ตั้งอยู่ในชุมชนเท่านั้น ไม่รับต่อเติม ไม่ทำอาคารเรียน มัสยิดในโรงเรียนยังไม่ทำ ทำแค่ในชุมชนเท่านนั้น**

ใส่ความเห็น