งานเปิดมัสยิดหลังใหม่ ต.เขาทอง จ.กระบี่

ชาวบ้านมัสยิดหมู่บ้านท่าทองหลาง ต.เขาทอง จ.กระบี่ และชาวบ้านคลองเตย ต.บางใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561

ร่วมจัดงานเปิดมัสยิดหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาแทนของเก่าที่ผุพังใช้ไม่ได้
โดยการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ 
อัลฮัมดุลิลลาฮ…หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคมตลอดไป

You Might Also Like

ใส่ความเห็น