แม่สอนลูกเรื่องการใช้ชีวิตในอิสลาม

ลูกเอ๋ย…..เจ้าจงฟัง

แม่คงสอนให้ลูกฉลาดไม่ได้

ลูกต้องเรียนรู้และฉลาดด้วยสติปัญญาของลูกเอง

เพราะพระองค์ได้ทรงประทานมาให้ลูกแล้ว

ลูกเอ๋ย………..

แม่อยากให้ลูกคิดและมองโลกในแง่ดี

อย่าคิดว่าใต้ฟ้านี้มีแต่เรื่องทำไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้

หัดคิดบวกไว้แหละดีเพราะกำลังของลูกนั้นมาจากพระองค์

และพระองค์คือผู้ทรงกระทำให้ทุกอย่างสำเร็จ

ลูกเอ๋ย………..

แม่อยากให้ลูกรำลึกถึงพระองค์

เมื่อไหร่ที่ลูกรำลึกถึงพระองค์

เมื่อนั้นลูกจะรู้ว่าชีวิตนี้มีคุณค่า

ลูกเอ๋ย………..

แม่อยากให้ลูกพูดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องสวยงาม

จงเป็นคนสุดท้ายที่ให้ร้ายคนอื่น

แต่จงเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจและชื่นชม

เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัย

ลูกเอ๋ย…………..

แม่อยากให้ลูกทำเรื่องแปลกๆ

ลูกไม่จำเป็นต้องไปเดินตามชีวิตของใคร

จงเป็นตัวของตัวเอง

เพราะพระองค์ทรงสร้างลูกมาตามแบบที่พระองค์อยากให้เป็น

สุดท้าย…..ลูกเอ๋ย

เจ้าจงอดทนให้มาก

ลูกต้องเรียนรู้ว่าลูกไม่มีทางได้ทุกอย่างที่ลูกหวังไว้

อดทนและอย่าได้เสียกำลังใจ

อย่าท้อและขอให้เริ่มใหม่อย่างมีพลัง

เมื่อไหร่ที่เจ้าอ่อนแอ

ลูกเอ๋ย…จงดุอาอ์

เพราะกำลังนั้นไม่ได้มาจากไหนเลย

แต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์

You Might Also Like

ใส่ความเห็น