สังคมกับการเป็นอยู่ของคนเรา

เมื่อมีใครได้มอบสิ่งของให้แก่เรา เราก็จะมอบสิ่งนั้นให้เป็นการตอบแทนแก่เขาเช่นกันเมื่อใครได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเรา เราก็จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคนนั้นเมื่อใครที่ได้ให้เกียรติแก่เรา เราก็จะให้เกียรติแก่เขา

แต่ ดร. อาอิฎ อัลก็อรนีย์ ได้กล่าวว่า :
อย่าได้ทำกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในความรัก เสียสละและมอบให้ ด้วยการกระทำเหมือนกับการซื้อขาย และการชั่งตวงซึ่งกำไรและขาดทุน แต่โปรดจงกระทำกับพวกเขาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ที่ใครเคยหักห้ามคุณด้วยสิ่งใด คุณก็จงมอบให้แก่เขา

คุณจะใช้ชีวิตในโลกนี้เพียงแค่ครั้งเดียว 

เมื่อคุณทำผิด คุณก็จะขอโทษเมื่อคุณคิดถึงใครสักคน คุณก็จะไปพูดกับเขาเมื่อคุณรักใครสักคน คุณก็จะพยายามอธิบายกับเขาให้กระจ่างชัด
และอย่าได้เป็นคนที่นิ่งเงียบ แต่จงทำให้ใคร ๆ ที่มองคุณ มีความปรารถนาอยากเป็นเหมือนคุณ
ใครที่เขารู้จักคุณ เขาจะขอดุอาอฺเพื่อมอบสิ่งที่ดีให้แก่คุณและใครที่เขาไม่รู้จักคุณ เมื่อเขาฟังเรื่องราวของคุณจากปากของคนอื่นแล้ว เขามีความปรารถนาอยากจะพบเจอกับตัวคุณ
——–
และใครได้พรมน้ำหอมด้วยมารยาทของเขา กลิ่นหอมของมันจะไม่มีวันหมดไปอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าตัวของเขานั้น ได้ถูกฝังอยู่ในกุโบร์แล้วก็ตาม
.
บทความดี ๆ จากเพจ : اقوال اعجبتني••مما قرأت


You Might Also Like

ใส่ความเห็น