รู้จักเห็นใจ….รู้จักความสุข

“เมื่อท่านรู้จักเอาใจใส่ความรู้สึกเป็นทุกข์ของพี่น้องและลงมือช่วยเหลืออย่างจริงใจ ท่านคือนักทำงานอิสลามที่มีประสิทธิภาพ”นี่เป็นการพูดถึงคุณสมบัติของนักดะวะฮฺ
ขอแจ้งต่อผู้ที่ถามหาความสุขมาชั่วชีวิตว่า มีเส้นทางไปสู่ความสุขสายหนึ่งซึ่งกว้างขวางมาก ไม่ต้องเบียดเสียดกันเดินนั่นคือ 
“การทำดีต่อสิ่งถูกสร้าง ด้วยหัวใจที่อิคลาสต่อผู้สร้าง”
 พระองค์ทรงเอ็นดูเมตตาเป็นพิเศษต่อบ่าวที่รู้จักสงสารบ่าวด้วยกัน พึงรู้ไว้เถิดว่า

อัลลอฮฺได้ให้หญิงโสเภณี 
ชาวบนีอิสรออีลคนหนึ่งเข้าสวรรค์ 
เพียงเพราะนางเอาน้ำให้สุนัข    
ที่กำลังกระหายดื่มด้วยความเวทนามั น แล้วรางวัลจะเป็นอย่างไรเล่า ถ้าผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติอิบาดะฮฺฟัรฎูได้อย่างครบถ้วน รู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยการให้อาหารและน้ำแก่คนหิวโซ รู้จักปลดภาระความทุกข์ยากของพี่น้องที่ขัดสนและคับแค้นใจ
การให้ความช่วยเหลือแก่คนยากไร้ การเป็นที่พึ่งแก่คนอ่อนแอ รวมทั้งพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นวิธีการทำงานอิสลามที่ได้ผล และให้ความสุขทั้งผู้ดะวะฮฺ และผู้ถูกดะวะฮฺ 
คุณลักษณะที่น่ายกย่องเช่นนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า
และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตาม และผู้ใดได้รับการปกป้องจากความตระหนี่ที่อยู่ในตัวของเขา ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ (อัลหัชรฺ อายะฮฺที่ 9)………………………………………………………………………………………………………………………………………
กวีอาหรับท่านหนึ่งได้กล่าวถึง จิตใจที่เอื้อเฟื้อ ปรารถนาที่ช่วยเหลือสหายโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความว่า
แม้ตัวฉันจะอยู่ห่างไกลจากเพื่อน
 จากแผ่นดินของเขา
ฉันยังตั้งใจเสมอว่าจะช่วยเหลือ
และปลดเปลื้องความทุกข์ยากของเขา
จะตอบรับคำเชิญและเสียงเรียกหาของเขา
เมื่อเขาสวมเสื้อผ้าอันสวยงามฉันจะไม่พูดว่า
โอ้ท่านเอย จงมอบตัวที่เหลือให้ฉันเถิด
ช่างงดงามสำหรับความสุขที่เกิดจากความไม่เห็นแก่ตัว เกิดจากการได้ช่วยเหลือพี่น้องโดยไม่หวังผลประโยชน์ เกิดจากแบ่งบันที่ยิ่งให้ก็มีแต่จะยิ่งเพิ่ม

ดังนั้น 
จงอย่าเสียใจหากท่านเป็นคนสรุ่ยสุร่ายในการทำความดี เพราะความเสียใจที่แท้จริงนั้นอยู่กับการทำบาป แม้จะเป็นการทำเพียงหนเดียวก็ตาม

http://nujreemns.blogspot.com/2015/03/blog-post_12.html

You Might Also Like

ใส่ความเห็น