มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม


แบ่งปันรอยยิ้ม” คือโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงของมูลนิธิฯ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนน้องๆเด็กกำพร้าและรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปกครอง และในครั้งนี้เราจัดขึ้นที่ #โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ (อ.ท่าเสา จ.สงขลา) และยังมี่อีกหลายพื้นที่เราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ อาทิเช่น จังหวัดพัทลุง,นครศรีธรรมราช,สตูล,ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส เป็นต้น
…อนึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิฯได้มอบทุนให้กับเด็กกำพร้าทุกเดือนจำนวน1,400 กว่าคน จากทั่วประเทศ..

มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม

เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคมให้ดีกว่าเดิม